Leczenie

Kompleksowe

wsparcie psychiatryczne, psychologiczne i terapeutyczne

Leczenie uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz nałogowych czynności. Wyjście z nałogu i praca nad sobą.
Leczenie uzależnień
Leczenie depresji, leczenie choroby afektywnej dwubiegunowej. Obciążenia rodzinne oraz problemy natury psychologicznej.
Zaburzenia nastroju
Wsparcie terapeutyczne dla par oraz całych rodzin. Wspólna praca nad problemami i poszukiwanie najlepszych rozwiązań.
Terapia par i terapia rodzin
Leczenie nerwic i lęków, leczenie fobii społecznej, leczenie PTSD, zespół stresu pourazowego, leczenie OCD, zaburzenie obsesyjno-kompulsywne.
Nerwica (zaburzenia lękowe)
Leczenie zaburzeń osobowości: osobowość zależna, unikająca, anankastyczna (obsesyjno-kompulsywna), osobowość borderline, histrioniczna, narcystyczna.
Zaburzenia osobowości
Leczenie bezsenności. Problemy z zaśnięciem, spanie nerwowo i wielokrotne się wybudzanie. Bezsenność może bowiem prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych
Zaburzenia snu
Leczenie bulimii, leczenie anoreksji, leczenie kompulsywnego się objadania. To choroba o podłożu psychicznym i wymaga leczenia.
Zaburzenia odżywiania
Lęk o zdrowie, hipochondria, zaburzenia psychosomatyczne, zaburzenie somatyzacyjne, uporczywe bóle psychogenne.
Zaburzenia pod postacią somatyczną
Kryzys przemocy, kryzys rozstania, kryzys utraty pracy, żałoby, choroby somatycznej. Kryzys jest reakcją na sytuację, z którą w żaden sposób nie potrafimy sobie poradzić.
Kryzysy psychologiczne
W odzyskaniu równowagi kluczowa jest terapia, której celem ujawnienie uczuć i myśli związanych z kryzysem oraz poszukiwanie jego rozwiązania
Wsparcie psychologiczne
Interwencję kryzysową to inaczej pierwsza pomocą ale emocjonalna. Musi być udzielana równie szybko i kompetentnie. Czasem to jedyna szansa na odzyskanie równowagi.
Interwencja kryzysowa
Terapia niskiego poczucia własnej wartości - zwiększenie pewności siebie, zmiana negatywnych przekonań o sobie, przezwyciężanie niezadowolenia i utraty wiary w siebie.
Niska samoocena
Pomoc w trudnościach emocjonalnych m.in. radzenie sobie ze stresem, nadmierne poczucie winy i wstydu, obniżony nastrój, kontrola emocji i zachowania autodestrukcyjne.
Trudności emocjonalne
Terapia syndromów: Dorosłego Dziecka z Rodziny Dysfunkcyjnej (DDD), Dorosłego Dziecka Alkoholika (DDA).
Traumy z dzieciństwa
Leczenie schizofrenii, leczenie zaburzenia urojeniowego. Schizofrenia paranoidalna, hebefreniczna, katatoniczna, niezróżnicowana, rezydualna i prosta oraz depresja poschizofreniczna.
Schizofrenia
Wsparcie psychologiczne i psychoedukacja dla bliskich osób cierpiących na zaburzenia psychiczne lub choroby somatyczne.
Wsparcie i psychoedukacja dla bliskich